top of page
5.jpg

EP.5 MIDNIGHT IN OSAKA

Osaka

ภาพถ่ายในยามเที่ยงคืนที่โอซาก้า เป็นช่วงเวลาเที่ยงคืนเวลาที่ผู้คนเลิกงานเลี้ยงสังสรรค์ช่วงเวลาผู้แยกย้ายจากเพื่อนในช่วงเวลาความสุขความสนุกสนาน

EP.5 Midnight in Osaka: Welcome
EP.5 Midnight in Osaka: Portfolio
bottom of page