top of page
174776062_2635957173376632_7106663726540317047_n.jpeg

EP14 : RED NIGHT CURFEW in Bangkok ค่ำคืนสีแดง วันนี้เป็นค่ำคืนแรกหลังประกาศล็อกดาวเมือง เซ็ตภาพนี้เกิดขึ้นที่กทม. ประมาณ เวลา 20.00 หนึ่งชั่วโมงก่อนเคอร์ฟิวในเวลา 21.00 ภาพถ่ายโดย แก๊ป เทพรักษ์ จันทร์อำนวยชัย Photo by : Gap Thepharak Chanomnoychai

EP.14 Red Night Curfew: Welcome
EP.14 Red Night Curfew: Portfolio
bottom of page